facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Zrównoważony rozwój

Działalność człowieka zawsze miała wpływ na środowisko, różne był jedynie sposoby i zakres tego oddziaływania. Postęp wymagał korzystania z zasobów, ale często bieżące potrzeby były zaspokajane w sposób nieprzemyślany, szkodliwy dla środowiska lub wręcz rabunkowy. Próbą przeciwdziałania tej niekorzystnej tendencji jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, zapisana w kluczowych dokumentach zarówno ONZ jak i Unii Europejskiej. Zrównoważony rozwój polega na dążeniu do zachowania optymalnej równowagi pomiędzy oczekiwaniami ludzi, aspektami ekonomicznymi i potrzebami środowiska. Celem takiego postępowanie jest zapewnienie wzrostu gospodarczego w celu zaspokajania potrzeb ludzi, ale z poszanowaniem i ochroną środowiska naturalnego.

 

 

Firma ATLAS od lat zaangażowana jest w realizację zasad zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest oferowanie nowoczesnych materiałów budowlanych, które mogą służyć do budowy ciepłych, komfortowych i bezpiecznych dla mieszkańców budynków. Dążymy również do tego aby produkowane przez nas wyroby spełniały najwyższe standardy jakościowe, zapewniały wysoką trwałość i były powszechnie dostępne dla wszystkich konsumentów, poprzez szeroką dystrybucję i przystępną dla polskiego konsumenta cenę. Jednocześnie dbamy, aby produkcja odbywała się w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska, dlatego minimalizujemy wpływ procesów produkcyjnych na środowisko.

 

Wkład firmy ATLAS w Zrównoważony Rozwój

 


Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00