facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Znajdź Fachowca

Autoryzowani Glazurnicy i Autoryzowani Termoizolerzy posiadają:

  • UBEZPIECZENIE OC od odpowiedzialności cywilnej obejmujące autoryzowanego glazurnika i autoryzowanego termoizolera oraz jego pracowników, szkody osobowe i rzeczowe
  • DOŚWIADCZENIE I WIEDZĘ w zakresie stosowania produktów ATLAS
  • REFERENCJE od Klientów

 Licencjonowani Glazurnicy i Licencjonowani Termoizolerzy posiadają:

  • DOŚWIADCZENIE I WIEDZĘ w zakresie stosowania produktów ATLAS
  • REFERENCJE od Klientów

 

Fachowcy ATLAS legitymują się Certyfikatem, przechodzą cykliczne szkolenia i wspierani są przez ekspertów firmy ATLAS a ich pełny wykaz znajduje się poniżej. 



Brak wyników

„Przyznanie przez ATLAS danemu Wykonawcy statusu Certyfikowanego Fachowca dokonywane jest na podstawie danych podanych przez wykonawcę i zweryfikowanych przez ATLAS na dzień przyznania mu powyższego statusu. ATLAS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klientów za ewentualne późniejsze zmiany okoliczności dotyczących wykonawcy, skutkujące niespełnianiem przez niego warunków wymaganych dla przyznania statusu certyfikowanego Fachowca.”

Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00