facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

O nas

Grupa ATLAS

Rozwiń treść
Grupa ATLAS to polski producent chemii budowlanej działający na rynku międzynarodowym, liczący się partner biznesowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Początki Grupy sięgają 1991 roku. Trzej łodzianie, Grzegorz Grzelak, Andrzej Walczak i Stanisław Ciupiński, zakładają firmę wytwarzającą klej do glazury. W ciągu kilku lat staje się ona niekwestionowanym liderem na polskim rynku. Dziś Grupa ATLAS to 18 podmiotów gospodarczych, w tym 4 zagraniczne: w Rosji, na Białorusi, Łotwie i w Rumunii. W 16 zakładach produkcyjnych przetwarzane są surowce pochodzące z 5 własnych kopalni gipsu, anhydrytu i piasku kwarcowego. Koncern posiada firmę transportową oraz przedsiębiorstwo branży energetycznej. Zatrudnia ponad 2 tysiące pracowników. Wysokie standardy firmy potwierdzają m.in. uzyskane europejskie aprobaty techniczne ETA oraz wdrożony, udokumentowany i realizowany Zintegrowany System Zarządzania obejmujący: zarządzanie jakością (ISO 9001:2008), zarządzanie środowiskowe (ISO 14001:2004 + Cor 1:2009) oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BS OHSAS 18001:2007). Osiągane wyniki finansowe umożliwiają firmie aktywne angażowanie się w działania prospołeczne. Fundacja Dobroczynności ATLAS, od 1996 roku, wspierając ubogich i potrzebujących, przekazała na ten cel ponad 55 mln zł. Unikatowym projektem z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, jest utworzony w 2003 roku, Atlas Sztuki. Prezentując sztukę współczesną, zaliczany jest do czołówki polskich galerii prywatnych. Firma od 2009 r. jest tytularnym sponsorem ATLAS Areny – łódzkiej hali sportowo-widowiskowej, jednego z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.

Marka ATLAS

Rozwiń treść
ATLAS jest marką powszechnie rozpoznawalną i cieszącą się zaufaniem Polaków, co więcej, marką z której Polacy są dumni. Na wyjątkową siłę marki wpływa spójna wizja i strategia rozwoju firmy oraz prawdziwa pasja jej założycieli i pracowników. ATLAS to firma dbająca o wysoką jakość produktów, ceniąca profesjonalizm, angażująca się społecznie. Ponad 20-letnie doświadczenie oraz otwartość na dialog i zmiany zachodzące w otoczeniu pozwoliły jej ugruntować pozycję lidera i eksperta branży chemii budowlanej. Podkreślana przez firmę polskość, symbol bociana i czytelna identyfikacja wizualna marki, zyskały sympatię i uznanie. To między innymi dlatego, w sondażach opinii społecznej ATLAS zajmuje tak wysoką pozycję. Markę tę rozpoznaje ponad 80% Polaków, a w 2010 roku w badaniu TNS OBOP, zajęła ona pierwsze miejsce (54% wszystkich wskazań) wśród 108 rodzimych marek, którymi Polacy najchętniej się chwalą i polecają je za granicą.

Wartości

Rozwiń treść
ATLAS konsekwentnie podejmuje działania na rzecz promowania rodzimej przedsiębiorczości, dba o jej wizerunek w kraju i zagranicą. Istotne dla ATLASA są projekty edukacyjne na rzecz polskiej branży budowlanej. Firma chętnie dzieli się wiedzą swoich ekspertów, inspiruje i dostarcza fachowych porad. ATLAS wspiera fachowców, tę ideę realizuje m.in. poprzez bogaty program teoretycznych, ale - przede wszystkim - praktycznych szkoleń. Pierwszy na polskim rynku, internetowy portal społecznościowy www.atlasfachowca.pl, a także własny specjalistyczny magazyn „ATLAS fachowca”, pozwalają na wymianę doświadczeń tej grupie zawodowej. Relację ATLAS z fachowcami umacnia lojalnościowy Program Fachowiec. ATLAS, odpowiedzialny za otaczającą go rzeczywistość, podejmuje szereg inicjatyw społecznych. W 1996 roku firma powołała do życia Fundację Dobroczynności ATLAS, a lokalny patriotyzm skłonił ją do utworzenia w 2003 roku w Łodzi, prestiżowej galerii Atlas Sztuki. Wieloletni mecenat sportowy realizowany jest obecnie poprzez sponsoring tytularny ATLAS Areny, łódzkiej hali widowiskowo-sportowej.

Innowacyjność

Rozwiń treść
O sile marki ATLAS decyduje przede wszystkim jakość produktów. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie uwzględnia najnowsze trendy rynkowe. Firma umiejętnie łączy przywiązanie do tradycji z otwartością na innowacje. ATLAS posiada własne, nowoczesne laboratoria, w których zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jako pierwszy polski producent materiałów budowlanych uzyskał Europejską Aprobatę Techniczną (ETA) na systemy ociepleń i na wszystkie materiały termoizolacyjne.

Osiągnięcia

Rozwiń treść
ATLAS angażuje się w obszary niedotyczące bezpośrednio produkcji i sprzedaży. Wdraża strategię CSR. Jest uczestnikiem pionierskiego w Polsce projektu „Koalicja na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu”, zrzeszającego przedsiębiorstwa z zasadami. Reputację marki, opartą na zaufaniu klientów, potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród nich, te najbardziej prestiżowe: Nagroda Prezydenta RP, dwukrotnie godło promocyjne „Teraz Polska” (1995, 1999), siedmiokrotnie tytuł Superbrand Polska (2006-2013) oraz ośmiokrotnie zdobyta Budowlana Marka Roku (2006-2013)

Strategia

Rozwiń treść
Kompleksowa strategia firmy uwzględnia perspektywę długofalową, nie zamykając się na zmieniające się realia i bieżące potrzeby rynku. Dąży do innowacyjności, traktując dotychczasowe dokonania, jako źródło cennych doświadczeń i powód do dumy. Stara się konsekwentnie optymalizować swoją działalność produktową. W relacjach z otoczeniem zewnętrznym firma koncentruje się na tworzeniu więzi, wykraczających znacznie poza kontekst sprzedażowy. ATLAS przede wszystkim wspiera fachowców. Z myślą o nich stworzył Portal AtlasFachowca.pl (www.atlasfachowca.pl), forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla specjalistów z branży. Wydaje dwumiesięcznik, ATLAS fachowca (www.atlasfachowca.pl/magazyn), informujący o najnowszych produktach i technologiach budowlanych. Uruchomił także dedykowany fachowcom PROGRAM FACHOWIEC (www.programfachowiec.pl). Firma patronuje inicjatywom branżowym, m.in. corocznym Glazurniczym Mistrzostwom Polski. Dla ATLASA, misja biznesowa nierozerwalnie wiąże się z misją społeczną. Jest firmą społecznie odpowiedzialną. Dba o zrównoważony rozwój środowiska. Buduje właściwe relacje z pracownikami. Jest mecenasem sztuki, wspiera potrzebujących. ATLAS, będąc liderem na krajowym rynku chemii budowlanej, zamierza zdobyć taką samą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej.


Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00