facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Deklaracja środowiskowa III typu

Deklaracje środowiskowe są sposobem na znormalizowane przekazywanie informacji dotyczących aspektów środowiskowych pomiędzy producentami, projektantami, wykonawcami i inwestorami. Zgodnie z normą ISO 14020 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Zasady ogólne” można wyróżnić trzy rodzaje deklaracji:

  • I typu, tzw. etykiety środowiskowe
  • II typu, tzw. stwierdzenia środowiskowe
  • III typu, tzw. deklaracje środowiskowe EPD (Environmental Product Declaration)


Firma ALTLAS zdecydowała się na opracowanie deklaracji III typu, dostarczającej najbardziej wszechstronnych informacji ekologicznych na temat wyrobów budowlanych.

Opracowanie deklaracji jest możliwe na podstawie oceny cyklu życia wyrobu LCA (Life Cycle Assessment), metody służącej do badania aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów na środowisko w całym okresie życia wyrobu.


Do analizy wybrano system ociepleń ATLAS ETICS obejmujący wyroby stosowane podczas wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków przy użyciu styropianu.

Analizę LCA przeprowadzono oddzielnie dla:

  • 5 układów ociepleniowych, zdefiniowanych w zależności od rodzaju tynku stanowiącego zewnętrzną warstwę systemu
  • zapraw klejących do mocowania izolacji cieplnej i wykonywania warstwy zbrojonej,
  • tynków mineralnych wraz z podkładową masą tynkarską,
  • tynków dyspersyjnych wraz z podkładowymi masami tynkarskimi
  • farb wraz ze środkami gruntującymi.


We wszystkich przypadkach obliczenia przeprowadzono dla Etapu wyrobu (moduły A1-3, wg PN-EN 15804:2012), czyli dla wariantu „cradle do gate”, obejmującego dostarczenie surowców, transport i wytwarzanie materiałów. Na podstawie przeprowadzonej analizy LCA i zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 15942:2012, ATLAS opracował treść dziewięciu Deklaracji Środowiskowych III typu.

 

Układ ociepleniowy ATLAS ETICS z tynkami mineralnymi

- Deklaracja środowiskowa

- Świadectwo deklaracji środowiskowej nr 019/2013

Układ ociepleniowy ATLAS ETICS z tynkami akrylowymi

- Deklaracja środowiskowa

- Świadectwo deklaracji środowiskowej nr 020/2013

Układ ociepleniowy ATLAS ETICS z tynkami silikatowymi

- Deklaracja środowiskowa

- Świadectwo deklaracji środowiskowej nr 021/2013

Układ ociepleniowy ATLAS ETICS z tynkami silikonowymi

- Deklaracja środowiskowa

- Świadectwo deklaracji środowiskowej nr 022/2013

Układ ociepleniowy ATLAS ETICS z tynkami mieszanymi

- Deklaracja środowiskowa

- Świadectwo deklaracji środowiskowej nr 023/2013

Zaprawy klejące ATLAS

- Deklaracja środowiskowa

- Świadectwo deklaracji środowiskowej nr 013/2013

Tynki mineralne ATLAS wraz z podkładem

- Deklaracja środowiskowa

- Świadectwo deklaracji środowiskowej nr 014/2013

Tynki dyspersyjne ATLAS wraz z podkładami

- Deklaracja środowiskowa

- Świadectwo deklaracji środowiskowej nr 015/2013

Farby elewacyjne ATLAS wraz ze środkami gruntującymi

- Deklaracja środowiskowa

- Świadectwo deklaracji środowiskowej nr 016/2013


Deklaracje i zawarte w nich dane, zostały poddane weryfikacji przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Proces pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji został zakończony wydaniem przez ITB w dniu 10 marca 2014 roku Świadectw potwierdzających poprawność ustalenia danych uwzględnionych podczas opracowywania deklaracji.


Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00